Geosyntetika 2019

Pozvánka

Vážené dámy a páni, v dňoch 7. - 8. februára 2019 sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 13. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, zameranej na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách. Konferenciu pod záštitou dekana SvF pripravujú spoločne Katedra geotechniky SvF (KGt)  a Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva (KŽSTH), v spolupráci s inštitúciami:
                    •  Slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia),
                    •  Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI),
                    •  Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a Slovenskou cestnou spoločnosťou (SCS).

 

Na konferencii s medzinárodnou účasťou budú prezentované najnovšie poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb.

Zároveň by mali byť účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.