Vnútorný systém zabezpečovania kvality

Poskytovať kvalitné vzdelávanie je na fakulte jedným z našich hlavných cieľov.

Dokumenty

Overovanie funkčnosti VSK na SvF (do roku 2021)

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2021 

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2021  

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2020 

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2020  

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2019 

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2019  

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2018 

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2018 

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2017  

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2017 

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2016  

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2016 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina