Pracovníci fakulty sa aktívne podieľajú na činnosti mnohých medzinárodných organizácií a združení.

 

 Katedra                                                    Organizácia
                                                     
Katedra geotechniky,                                                     ITA – International Tunnelling Association
Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky,                                                  
Katedra technológie a manažmentu stavieb                                                  
                                                     
Katedra stavebných konštrukcií a mostov                                                   FIB (Federation Internationale du Beton)

 

Fakulta                                                                                                                                                                                                             Organizácia                      
                                                                                                                                                                                                                                     
SvF UNIZA                                                                                                                                                                                                             EUCEET - Sieť európskych stavebných fakúlt                      
SvF UNIZA                                                                                                                                                                                                             FEHRL – Federation of European Highway Research Laboratories                      
                                                                                                                                                                                                                                     

Individuálne členstvá v medzinárodných organizáciách

prof. Ing. Marián Drusa, PhD. KGt

 • Polish Academy of Sciences (PAN), Katowice Branch, Commission of Civil Engineering
 • člen Czech and Slovak Committee for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)
 • člen Chapter of International Geosynthetics Society, USA
 • člen SK Člen redakčnej rady časopisu Journal of Applied Engineering Sciences Rumunsko
 • Člen redakčnej rady časopisu Geotechnika, ČR
 • Člen vedeckého výboru časopisu Logystyka, Wroclaw, Poľsko

prof. Ing. Josef Vičan, CSc. KSKM

 • International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) – člen
 • Redakčná rada časopisu Budownictvo, Czestochova University of Technology, Poľsko - člen
 • Redakčná rada časopisu Vestnik MGSU, Rusko – člen
 • Redakčná rada časopisu Železnice Silnice, Česko – člen
 • Redakčná rada časopisu Vestnik MGSU, Rusko - člen
 • Redakčná rada časopisu Journal of Civil Engenering and Management, Vilnius Gedimimas Tech. University, Litva – člen
 • Redakčná rada časopisu Engineering Structures and Technology, Vilnius Gedimimas Tech. University, Litva

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. KCEI

 • PIARC – World Road Association, TC 2.1., člen korešpondent za SR
 • ENOVER (European Network for Video Education, Research, Management and Industry Cooperation) – člen, Board za Slovensko
 • FEHR – člen General Assemblv za UNIZA a SR, 

prof. Ing. Peter Koteš, PhD. KSKM

 • IABSE (International Association for Bridges and Structural Engineering) – individuálny člen
 • IABMAS (International Association for Bridge Maintenance and Safety) – individuálny člen
 • Polish Academy of Sciences (PAN), Katowice Branch, Commission of Civil Engineering - člen
 • IIFC (International Institute for FRP in Construction) - individuálny člen

prof. Ing. Martin Moravčík, PhD. KSKM

 • Polish Academy of Sciences (PAN), Katowice Branch, Commission of Civil Engineering – člen

prof. Ing.Libor Ižvolt, PhD. KŽSTH

 • Chapter of International Geosynthetics Society, USA – člen Sk

prof. Ing.Pavol Ďurica, CSc. KPSU

 • IBPSA (International Building Performance Simulation Association) – člen

doc. Ing. Petra Bujňáková, PhD. KSKM

 • Polish Academy of Sciences (PAN), Katowice Branch, Commission of Civil Engineering – člen
 • EUROSTRUCT (European Association on Quality Control of Bridges abd Structures) – člen
 • člen redakčnej rady časopisu Pollack Periodica, Maďarsko

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák PhD. KSKM

 • IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) – člen (Chair of Slovak Group)
 • EUROSTRUCT (European Association on Quality Control of Bridges and Structures) – člen
 • IABMAS (International Association for Bridge Maintenance and Safety – člen
 • Polish Academy of Sciences (PAN), Katowice Branch, Commission of Civil Engineering – člen

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. KGT

 • ECTRI – the Europen Conference of Transport Research Institutes- člen ThE Assembly of Members
 • FEHRL – Federation of European Highway Research Laboratories - Research coordinator

doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD. KŽSTH

 • International Journal on Transport Development and Integration, WIT Press, United Kingdom / International Editorial Board

doc. Ing. Milan Mikoláš, PhD. KGd

 • Spoločnosť pro trhací techniku a pyrotechniku za SvF UNIZA

doc. Ing. Daniela Ďurčanská, PhD. KCEI

 • CAS - Czech Aerosol Society / člen

doc. Ing. Dušan Jandačka, PhD. KCEI

 • CAS – Czech Aerosol Society / člen

RNDr. Michaela Holešová  PhD. KSMAM

 • European Women in Mathematics

Ing. arch. Peter Krušinský,  PhD. KPSU

 • ICOMOS Slovensko (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla - International Council on Monuments and Sites www.icomos.org ) - člen

Ing. Jakub Kraľovanec, PhD. KSKM

 • International Federation for Structural Concrete (fib) člen a člen Young Members Group

Ing. Ľuboš Remek, PhD. KTMS

 • FEHRL - Federation of European Highway Research Laboratories - Research coordinator
 • PIARC- Svetová cestná spoločnosť

Ing. Marek Drličiak, PhD. KCEI

 • PIARC – World Road Association, TC 2.1. , člen mladý pracovník za SR
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina