Študentská vedecká a odborná činnosť

Fakultné kolo ŠVOČ 2024

Fakultné kolo ŠVOČ 2023

Fakultné kolo ŠVOČ 2022

Fakultné kolo ŠVOČ 2021

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina