ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA

-Na Národnom portáli certifikácie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb - bol zverejnený materiál „Národný dokument. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva Rev. (3).

Z nového Zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 1. apríla 2024) vyplýva, že generálnym zhotoviteľom stavby kategórie vyhradených stavieb môže byť len zhotoviteľ, ktorého systém manažérstva bol auditovaný a získal certifikát systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby podľa certifikačnej schémy vyjadrenej v Národnom dokumente.

Na uvedenom portáli nájdete nielen samotný Národný dokument, ale aj ostatné užitočné informácie napr. o úlohách a kompetenciách Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (Regulátor systému), o školeniach či priebehu certifikácie a pod.

Národný dokument si po registrácii môžete stiahnuť bezplatne prostredníctvom nasledovného odkazu: https://vyhradenestavby.sk/

 

-Konferencia- Energetika 2023, ktorú organizuje televízia TA3. Konferencia sa uskutoční 12. 12. 2023 od 9:00 – 16:00 v NH Bratislava Gate One.

Podrobnejšie informácie o konferencii ako aj programe nájdete na nasledovnom odkaze

-4. ročník školenia, zameraného na problematiku odpadového hospodárstva stavebných firiem

27.6.2023 o 10:00 – 14:00  kombinovaným spôsobom a to online a v priestoroch ZSPS na Viedenskej ceste 5 v Bratislave.

 

Obsahom školenia bude:

  1. § 77 Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií
  2. Vyhláška 344/2022 Z. z. (nakladanie s kontaminovanou zeminou, SLNO)
  3. Evidencia z pohľadu generálneho zhotoviteľa, zhotoviteľa, sprostredkovateľa, obchodníka, developera teda pôvodcu, recyklátora

INFORMAČNÝ SYSTÉM VEDY A VÝSKUMU (ISVV) UNIZA

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina