Prijímacie konania

Elektronická prihláška

Pridajte sa k odborníkom v stavebníctve!

v troch jednoduchých krokoch:
vyhľadajte, vypíšte a pošlite

Vyhľadajte študijné programy, ktoré Vás zaujímajú. 

Vypíšte e-prihlášku a pridajte prílohy.

Pošlite elektronicky.

Infoletáky Vám umožňujú zorientovať sa v ponuke študijných programov na našej fakulte.

Anotácie na posledných stranách Vám predstavia uplatnenie v praxi.

 Referát vzdelávania SvF s Vami dorieši všetky detaily, aby bola registrácia Vašej prihlášky úspešná.

Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 1. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA pre ak. rok 2024/25 (English version)

Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA pre ak. rok 2024/25 (English version)

 Ukážka testu prijímacej skúšky

Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 1. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA pre ak. rok 2023/24

Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA pre ak. rok 2023/24

Termíny odoslania prihlášok a prijímacích konaní

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

Termín pre zaslanie prihlášky
31. 3. 2024

Termín prijímacieho konania

11. 6. 2024

Druhé kolo do

15.8.2024

Prijímacie konanie

22.8.2024

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2024

Termín prijímacieho konania

4. 7. 2024

Druhé kolo do

15.8.2024

Prijímacie konanie

22.8.2024

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2024

Termín prijímacieho konania

20. 6. 2024

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina