Termíny odoslania prihlášok a prijímacích konaní

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

Termín pre zaslanie prihlášky
31. 3. 2022
Termín predĺžený do 31.5.2022

Termín prijímacieho konania

10. 6. 2022

Druhé kolo do

12.8.2022

Prijímacie konanie

25.8.2022

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2022

Termín prijímacieho konania

6. 7. 2022

Druhé kolo do

12.8.2022

Prijímacie konanie

25.8.2022

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2022

Termín prijímacieho konania

23. 6. 2022

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina