Zahraničné vzdelávacie projekty

Zahraničné vzdelávacie projekty riešené na SvF v roku 2022

V roku 2022 SvF riešila dva medzinárodné vzdelávacie programy zamerané na environmentalistiku a mostné konštrukcie. Od júna 2022 sa SvF zapojila do riešenia medzinárodného projektu v schéme Erasmus+, Higher Education Sector, Action 2: Mathematical models for teaching three-dimensional geometry using virtual reality

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                           Zodpovedný riešiteľ  

Interreg

VA SK/PL

                    ENVIEDU                             Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest                          

Marián Drusa,

prof. Ing. PhD.
 
                                                                                   
Interreg V-A SR ČR                     EDUMOS                             Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne                          

Ing. Farbák Matúš, PhD.

 

Zahraničné výskumné projekty

Medzinárodné výskumné aktivity fakulty sú zamerané na riešenie projektov siedmeho rámcového programu (FP7) a projektov v rámci Horizon 2020 Európskej únie. V rámci programov FP7 boli riešené projekty SPENS, ETISPlus, Pothole či Recypma. V tejto dobe je fakulta zapojená do týchto medzinárodných výskumných projektov: Ecoroads (v rámci Horizon 2020), Advance a Endurance (podporované európskym inteligentným energetickým fondom IEE), CORRV4 (v rámci Višegrádskych fondov) a projektu COST . Taktiež sa úspešne zapája do medzinárodných edukačných projektov Tempus: EcoBRU, FKTBUM, RECOAUD a ENERESE. V rámci EHP projektov je zapojená do projektu PARAGEO. Členovia fakulty sú zapojení aj do projektu Erasmus+ programme. Fakulta je členom viacerých medzinárodných združení: ITA – International Tunnelling Association, FIB (Federation Internationale du Beton), EUCEET – Sieť európskych stavebných fakúlt a FEHRL – Federation of European Highway Research Laboratories.

Fakulta sa zapojila do prípravy medzinárodných projektov podaných najmä v rámci výziev patriacich do programu EÚ Horizon 2020, Interreg Central Europe a International Visegrad funds.

Zahraničné výskumné projekty podané a schválené SvF v roku 2020

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                           Zodpovedný riešiteľ  
INATO                     -                             Monitorovanie a ochrana kritickej infraštruktúry bezpilotnými systémami (Monitoring and Protection of Critical Infrastructure by Unmanned Systems)                          

Lucia Figuly

Ing. PhD (FBI)

za SvF:

Drusa Marián, prof. Ing., PhD.

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF v roku 2020

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                           Zodpovedný riešiteľ  

Horizon 2020

                    SKILLFUL                             Rozvoj zručností pre budúcich profesionálov v oblasti dopravy na všetkých úrovniach                           Sitányiová Dana,          doc. Mgr., PhD.  
                                                                                   
Interreg Central Europe                      

RUMOBIL

CE55
                           

Vplyv demografických zmien na mobilitu vidieka v európskych regiónoch

                          Sitányiová Dana,          doc. Mgr., PhD  
                                                                                   

Interreg

Central Europe
                     

Trans Tritia

CE960
                            Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory                          

Pitoňák Martin,
doc. Ing., PhD.

                                                                                 
Interreg Central Europe                    

Air Tritia

CE1101
                            Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in Tritia region                          

Ďurčanská Daniela,
doc. Ing., CSc

                                                                                 

Interreg

Central Europe
                   

Youmobil

CE1307
                            Propagácia mobility mladých a mladých dospelých vo vidieckych oblastiach prostredníctvom verejnej dopravy                           Sitányiová Dana,          doc. Mgr. PhD.
                                                                                 

Interreg

Central Europe
                   

Regiamobil

CE1658
                            Propagácia mobility mladých a mladých dospelých vo vidieckych oblastiach prostredníctvom verejnej dopravy                           Sitányiová Dana,
doc. Mgr. PhD.
                                                                                 
Visegrad Fund                     21930004                             Špeciálna sekcia a workshop v rámci Seminára traťového hospodárstva STRAHOS, Special Section and Workshop on Seminar of Track Management STRAHOS                           Šestáková Janka, doc. Ing. PhD.

Zahraničné vzdelávacie projekty riešené na SvF v roku 2019

V roku 2020 SvF riešila dva medzinárodné vzdelávacie programy zamerané na environmentalistiku a mostné konštrukcie. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu všetky aktivity spojené s riešením projektov boli presunuté do virtuálneho priestoru ako boli napríklad Mostársky deň #1 a #2 v rámci projektu EDUMOS.

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                           Zodpovedný riešiteľ  

Interreg

VA SK/PL

                    ENVIEDU                             Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest                          

Marián Drusa,

prof. Ing. PhD.
 
                                                                                   
Interreg V-A SR ČR                     EDUMOS                             Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne                          

Ing. Farbák Matúš, PhD.

 

Zahraničné výskumné projekty SvF UNIZA podané a schválené v roku 2019

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                           Zodpovedný riešiteľ  
Interreg Central Europe                     REGIOMOBIL                             Pokročilé dopravné služby pre vidiecke regióny (Enhancing Mobility Services in Rural Regions)                           Sitányiová Dana, doc. Mgr., PhD.  
                                                                                   
IVF International Visegrad fund                                                   Špeciálna sekcia a workshop v rámci Seminára traťového hospodárstva STRAHOS (Special Section and Workshop on Seminar of Track Management STRAHOS)                           Šestáková Janka, doc. Ing., PhD  
                                                                                   
Interreg Central Europe                                                   Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne                           Odrobiňák Jaroslav, doc. Ing., PhD.

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2019

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                                                                                           Zodpovedný riešiteľ  
Interreg Central Europe                     RUMOBIL                             Vplyv demografických zmien na mobilitu vidieka v európskych regiónoch                                                                                           Sitányiová Dana, doc. Mgr., PhD.  
                                                                                                                                                   
Interreg Central Europe                      Air Tritia CE1101                             Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in Tritia region                                                                                           Ďurčanská Daniela, doc. Ing., CSc.  
                                                                                                                                                   
Interreg Central Europe                      Trans Tritia                             Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory                                                                                           Pitoňák Martin, doc. Ing., PhD.

Zahraničné výskumné projekty SvF UNIZA podané a schválené v roku 2018

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                                                                                                           Zodpovedný riešiteľ  
Interreg Central Europe                     YOUMOBIL                             Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through an attractive public transport                                                                                                           Sitányiová Dana, doc. Mgr., PhD.  
                                                                                                                                                                   
Interreg Central Europe                      NFP304010P7 77                             Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti                                                                                                           Kocianová Andrea, doc. Ing. PhD.  

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2018

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                                                                                                                         Zodpovedný riešiteľ  
COST                     BridgeSpec TU1406                             Quality Specifications for Roadway Bridges, Standardization at a European Level                                                                                                                         Koteš Peter, doc. Ing., PhD.  
                                                                                                                                                                                 
Horizon 2020                     SKILLFUL                             Rozvoj zručností pre budúcich profesionálov v oblasti dopravy na všetkých úrovniach                                                                                                                         Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.
                                                                                                                                                                               
Interreg Central Europ                     RUMOBIL                             Vplyv demografických zmien na mobilitu vidieka v európskych regiónoch                                                                                                                         Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.
                                                                                                                                                                               
Interreg Danube                     CityWalk                             Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region                                                                                                                         Ďurčanská Daniela, doc. Ing., CSc
                                                                                                                                                                               
Interreg Central Europe                     TRANS TRITIA                             Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory                                                                                                                         Pitoňák Martin, Ing., PhD.

Zahraničné výskumné projekty SvF UNIZA podané a schválené v roku 2017

Fakulta sa zapojila do prípravy medzinárodných projektov podaných najmä v rámci výziev patriacich do programu EÚ Horizon 2020. Okrem toho boli podané projekty pre výzvu Európskej investičnej banky.

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                                                                                                                                 Zodpovedný riešiteľ  
COST                     BridgeSpec TU1406                             Quality Specifications for Roadway Bridges, Standardization at a European Level                                                                                                                                 Koteš Peter, doc. Ing., PhD.  
                                                                                                                                                                                         
Interreg Central Europe                     RUMOBIL                             Vplyv demografických zmien na mobilitu vidieka v európskych regiónoch                                                                                                                                 Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD

Zahraničné výskumné projekty SvF UNIZA podané a schválené v roku 2016

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                                                                                     Zodpovedný riešiteľ  
Interreg Danube Transnational Programme                     CityWalk                             Na ceste k energeticky zodpovedným mestám: vytvorenie peších miest v Podunajskom regióne                                                                                     Ďurčanská Daniela, doc. Ing. CSc

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2016

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                                                                   Zodpovedný riešiteľ  
IEE                     ENDURANCE /IEE 12/698/ SI2.644741                             EU-Wide Establishment of Enduring National and European Support Networks for Sustainable Urban Mobility                                                                   Sitányiová Dana, doc. Mgr., PhD.  
                                                                                                                           
Horizon 2020                      ECOROADS                             Effective and COordinated ROAD infrastructure Safety operations                                                                    Remek Ľuboš, Ing. PhD.  
                                                                                                                           
                                                                                                                           
Horizon 2020                     SKILLFUL                             Rozvoj zručností pre budúcich profesionálov v oblasti dopravy na všetkých úrovniach                                                                   Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.

Zahraničné výskumné projekty SvF UNIZA podané a schválené v roku 2015

Fakulta sa zapojila do prípravy medzinárodných projektov podaných najmä v rámci výziev patriacich do programu EÚ Horizon 2020. Okrem toho boli podané projekty pre výzvy Infravation (7. Rámcový program EÚ) a Interreg Central Europe.

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2015

Typ projektu                      Akronym                             Názov projektu                                                                                                                                         Zodpovedný riešiteľ  
IEE                     ADVA S12.589412NCE                             Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities                                                                                                                                         Sitányiová Dana, doc. Mgr., PhD.  
                                                                                                                                                                                                 
IEE                      ENDURANCE /IEE 12/698/ SI2.644741                             EU-Wide Establishment of Enduring National and European Support Networks for Sustainable Urban Mobility                                                                                                                                         Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD  
                                                                                                                                                                                                 
Horizon 2020                      ECOROADS                             Effective and COordinated ROAD infrastructure Safety operations                                                                                                                                         Remek Ľuboš, Ing. PhD.
                                                                                                                                                                                               
COST                     BridgeSpec TU1406                             Quality specifications for roadway bridges, standardization at a European level                                                                                                                                         Koteš Peter, doc. Ing., PhD. Vičan Josef, prof. Ing., CSc.
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina