Dňa 19. mája 2022 sa uskutoční XXII. ročník medzinárodného kola súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR, ktoré tento rok organizuje Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave online, prostredníctvom aplikácie MS Teams. Zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzty v Žiline je nominovaných spolu  6 súťažných prác, ktoré budú podľa svojho zamerania súťažiť v piatich sekciách. Dôležité dátumy a podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na tomto linku.

Dňa 8.4.2022 sa na Stavebnej fakulte STU  v Bratislave uskutočnil už 6. ročník súťaže BIM CHALLENGE 2022, ktorý pre študentov VŠ pripravila BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi. V tomto ročníku bolo prihlásených viac ako 40 študentov, ktorí si prišli porovnať svoje zručnosti s tvorbou BIM modelu. Okrem študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá mala najpočetnejšie zastúpenie, sa súťaže zúčastnili aj súťažiaci zo SvF TU Košice, SvF Žilinskej univerzity v Žiline, FAAD STU Bratislava a tiež zo SvF VUT Brno. Študentke našej fakulty Bc. Nikole Novákovej z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu sa podarilo v tejto vysokej kunkurecii umiestniť na krásnom 4. mieste, ku ktorému jej srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej fakulty v tejto suťaži.

Nikola

 

Dňa 21. apríla 2022 sa na našej fakulte uskutočnilo fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2022. Do súťaže sa zapojilo 15 súťažných prác, ktoré súťažili v troch odborných komisiách.

Víťazom komisie č. 1, v ktorej súťažilo 6 prác zo sekcie Pozemné stavby a architektúra, sa stal Bc. Rudolf Červený s prácou "Vplyv geometrie a orientácie budovy na rýchlosť prúdenia vetra v nízkej časti administratívnej budovy a prípadné využitie energie vetra", ktorú vypracoval pod vedením Ing. Petra Juráša, PhD. z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu. Cenu za 1. miesto v tejto komisii odovzdala víťazovi osobne, v zastúpení za spoločnosť XENEX, s.r.o.,  riaditeľka firmy Full Services, s.r.o. pani Ing. Michálková.

Víťazkou komisie č. 2, v ktorej súťažilo 5 prác zo sekcie Stavebná mechanika, sa stala Emma Brozová s prácou "Experimentálne meranie účinkov výbuchu na malo-mierkovom modeli", ktorú vypracovala pod vedením Ing. Zuzany Papánovej, PhD. z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.

Víťazom komisie č. 3, v ktorej súťažili dve práce zo sekcie Dopravné stavby, 1 práca zo sekcie Geotechnika a 1 práca zo sekcie Geodézia a kartografia sa stal Bc. Adam Kníž s prácou "Mikroskopický model prepojenia ulice 1. mája s Ľavobrežnou ulicou v Žiline", ktorú vypracoval pod vedením Ing. Mareka Drličiaka, PhD. z Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva.

Do medzinárodného kola súťaže ŠVOČ bolo nominovaných spolu 6 prác v 5 sekciách. Celkové vyhodnotenie súťaže si môžete pozrieť TU.

Súťažiaci v každej komisii, ktorí obsadili 1. až 3. miesto, boli odmenení aj vecnými cenami, ktoré do súťaže venovali firmy Maccaferri Central Europe, s.r.o., Geotechnik SK a tiež SKSI, ktorým by sme sa aj touto cestou radi poďakovali za poskytnuté ceny. 

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim do medzinárodného kola držíme palce, aby sa im podarilo získať čo najlepšie umiestnenie.

foto SVOC

Strana 1 z 15

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina