SvF - Potrebujete poradiť

Referát vzdelávania

Mgr. Mariana Hírešová

Monika Ilovská

tel.: +421 41 513 5512

e-mail: fstav-studref@uniza.sk

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

doc. Ing. Mária  Kúdelčíková, PhD.

tel.: +421 41 513 6273

e-mail: kudelcikova@uniza.sk

Súčasne aj koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Referát pre vedu a výskum

Ing. Andrea Husáriková

tel.: +421 41 513 5549

e-mail: husarikova@uniza.sk

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Matúš Kováč, PhD.

tel.: +421 41 513 5910

e-mail: kovac@uniza.sk

Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Monika Ilovská

tel.: +421 41 513 5512

e-mail: monika.ilovska@uniza.sk

Prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Petra Bujňáková, PhD.

tel.: +421 41 513 5674

e-mail: bujnakova@uniza.sk

Garanti a študijní poradcovia

Študijný program

Forma

štúdia

Stupeň

štúdia

Garant študijného programu

Študijní poradcovia

Konzultačné hodiny št. poradcov 

geodézia
a kartografia

D, E

Bc.

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová

Ing. Jakub Chromčák, PhD.

streda 12:00-14:00
+ po dohode

pozemné
staviteľstvo

D

Bc.

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.

po dohode 

Ing. Marek Bartko, PhD.

pondelok 13:00-15:00
+ po dohode

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

D, E

Bc.

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

Ing. Soňa Masarovičová, PhD.

streda 8:00-10:00
+ po dohode 

D - AJ

Bc.

technológia
a manažment
stavieb

D, E

Bc.

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD.

utorok 8:00-9:00
+ po dohode

pozemné
staviteľstvo

D

Ing.

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

doc. Ing. Ján Rybárik, PhD. (PS)

 po dohode

Ing. Marek Bartko, PhD. (PS)

pondelok 13:00-15:00
+ po dohode

Ing. Matúš Farbák, PhD. (NKB)

štvrtok 13:00 - 14:00 
+ po dohode

inžinierske
konštrukcie
a dopravné
stavby

D, E

Ing.

prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

Ing. Jakub Kraľovanec, PhD. (ODS)

pondelok 8:00 – 9:00 + po dohode 

D - AJ

Ing.

doc. Ing. Eva Remišová, PhD. (CS)

streda 13:00 - 14:00
+ po dohode

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. (ŽS)

po dohode 

Ing. Marek Drličiak, PhD. (PDI) 

 ---

technológia
a manažment
stavieb

D, E

Ing.

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

 po dohode

UNIZA - Potrebujete poradiť ohľadom

Vzdelávania

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

e-Vzdelávania

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

Rozvrhov

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

PhDr. Renáta Švarcová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Ing. Peter Fraňo, PhD.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Centrum informačných a komunikačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1844

e-mail: peter.frano@.uniza.sk

Zuzana Hlušková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5155

e-mail: zuzana.hluskova@rekt.uniza.sk

Školného a poplatkov za štúdium

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

Štipendií

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

Štúdia v zahraničí

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

Bc. Jana Závodská

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

PhDr. Renáta Švarcová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Mgr. Lenka Kuzmová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5133

e-mail: lenka.kuzmova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina