SvF - Potrebujete poradiť

Referát vzdelávania

Mgr. Mariana Hírešová

Monika Ilovská

tel.: +421 41 513 5512

e-mail: fstav-studref@uniza.sk

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

doc. Ing. Mária  Kúdelčíková, PhD.

tel.: +421 41 513 6273

e-mail: kudelcikova@uniza.sk

Súčasne aj koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Referát pre vedu a výskum

Ing. Andrea Husáriková

tel.: +421 41 513 5549

e-mail: husarikova@uniza.sk

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Peter Koteš, PhD.

tel.: +421 41 513 5663

e-mail: kotes@uniza.sk

Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Mgr. Zuzana Pudiková

tel.: +421 41 513 5801

e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.

tel.: +421 41 513 5707

e-mail: krusinsky@uniza.sk

Garanti a študijní poradcovia

Študijný program

Forma

štúdia

Stupeň

štúdia

Garant študijného progarmu

Študijní poradcovia

geodézia 
a kartografia

D

Bc.

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová

Ing. Jakub Chromčák, PhD.

pozemné 
staviteľstvo

D

Bc.

doc. Ing. Ján Rybárik, CSc.

doc. Ing. Ján Rybárik, CSc.

staviteľstvo

D

Bc.

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

Ing. Soňa Masarovičová, PhD.

E

Bc.

Civil Engineering

D

Bc.

technológia 
a manažment 
stavieb

D

Bc.

doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.

doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD.

E

Bc.

nosné konštrukcie budov

D

Ing.

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

Ing. Matúš Farbák, PhD.

pozemné 
staviteľstvo

D

Ing.

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

doc. Ing. Ján Rybárik, CSc.

inžinierske 
konštrukcie 
a dopravné 
stavby

D

Ing.

prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.

Ing. Patrik Kotula, PhD.

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.

E

Ing.

Civil Engineering Structures

D

Ing.

plánovanie 
dopravnej 
infraštruktúry

D

Ing.

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Marek Drličiak, PhD.

E

Ing.

t7echnológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

D

Ing.

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

technológia 
a manažment 
stavieb

E

Ing.

UNIZA - Potrebujete poradiť ohľadom

Vzdelávania

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

e-Vzdelávania

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

Rozvrhov

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

PhDr. Renáta Švarcová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Ing. Peter Fraňo, PhD.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Centrum informačných a komunikačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1844

e-mail: peter.frano@.uniza.sk

Dagmar Podkonická

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5154

e-mail: dagmar.podkonicka@rekt.uniza.sk

Školného a poplatkov za štúdium

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

Štipendií

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

Štúdia v zahraničí

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na

Bc. Jana Závodská

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

PhDr. Renáta Švarcová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Mgr. Lenka Kuzmová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5133

e-mail: lenka.kuzmova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina