Opatrenia proti šíreniu Covid-19

Výučba externého štúdia v akademickom roku 2021/2022 začína 31.1.2022 dištančne

Aktuality

Inauguračná prednáška doc. Ing. Petra Koteša, PhD.

20. január 2022

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 ...

Voľby členov zamestnaneckej časti AS SvF UNIZA 2022 - 2026

13. január 2022

Harmonogram a návrh kandidátov do Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žilin...

Dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác

12. október 2021

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 15. decembra 2021 sa v zasada...

Virtuálna prehliadka priestorov SvF

Oznamy pre študentov

Sústredenia študentov externej formy štúdia

17. január 2022

Vážené externé študentky, vážení externí študenti, vedenie Stavebnej fakulty UNIZA sa s ohľadom na s...

Stretnutie vedenia SvF s členmi akademickej obce

30. november 2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti, srdečne Vás pozývame na ONLIN...

Deň otvorených dverí SvF UNIZA

24. november 2021
Deň otvorených dverí SvF UNIZA

Milí stredoškoláci a priaznivci SvF UNIZA, pripravili sme pre Vás on-line DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ...

Doplňujúce voľby do AS UNIZA - aktualizácia

08. november 2021

V zmysle článku 4 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS U...

Kalendár

dod_10-02-2022.jpg

Spolupráca s časopisom Magazín

Spolupráca s časopisom Magazín
_logo_web_uniza_2_cc_2.png
0
Počet absolventov
0
Počet inžinierov
0
Počet zahraničných študentov
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina