Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky KSMAM

Profil

Katedra vychováva odborníkov v odbore Aplikovaná mechanika so zameraním na oblasť aplikovanej stavebnej mechaniky. Hlavný dôraz sa kladie na teoretickú analýzu, vývoj a tvorbu výpočtových modelov stavebných konštrukcií ich riešenie modernými výpočtovými metódami a experimentálnu analýzu týchto konštrukcií pri aplikácií progresívnych diagnostických metód. Súčasne participuje na výchove odborníkov aj v iných študijných programoch formou výučby teoretických základov konštrukcií pozemného aj dopravného staviteľstva.

Vedúci katedry

doc. Ing. Daniel Papán, PhD.
tel.: +421 41 513 5600
e-mail: daniel.papan@uniza.sk
miestnosť: AE220

Zástupkyňa vedúceho katedry

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
tel.: +421 41 513 6273
e-mail: maria.kudelcikova@uniza.sk
miestnosť: AE217

Sekretariát katedry

Adriana Halašová
tel.: +421 41 513 5601
e-mail: adriana.halasova@uniza.sk
miestnosť: AE218

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina