Medzinárodný projekt International Visegrad funds

International Visegrad funds

International Visegrad funds

Fond je medzinárodná darcovská organizácia založená v roku 2000 vládami krajín Vyšehradskej skupiny - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska na podporu regionálnej spolupráce vo Vyšehradskom regióne (V4), ako aj medzi regiónmi V4 a inými krajinami, najmä v regiónoch západného Balkánu a východného partnerstva. Fond tak robí udeľovaním 8 miliónov EUR prostredníctvom grantov, štipendií a pobytov umelcov, ktoré sa každoročne poskytujú rovnakým príspevkom všetkých krajín V4. Ostatné darcovské krajiny (Kanada, Nemecko, Holandsko, Južná Kórea, Švédsko, Švajčiarsko, USA) poskytli ďalších 10 miliónov EUR prostredníctvom rôznych grantových schém, ktoré fond prevádzkuje od roku 2012.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina