Interreg RegiaMobil

 

Od apríla 2020 je UNIZA členom medzinárodného konzorcia zo 7 krajín strednej Európy spolupracujúceho na projekte REGIAMOBIL. Program Interreg Central Europe podporuje implementáciu projektu pod číslom zmluvy CE1658.

Počas projektu bude UNIZA spolupracovať s Trenčianskym samosprávnym krajom na príprave akčného plánu pre región na zavedenie nových inovatívnych riešení verejnej dopravy v riedko osídlených vidieckych oblastiach, ako je oblasť Myjava Kopanice.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina