Výskumný projekt COST

COST

 

 

Program COST je nástroj pre európsku spoluprácu vo vede a technológiách umožňujúci koordináciu národne financovaného výskumu európskej úrovne. COST prispieva k redukcii fragmentácie investícií do európskeho výskumu a otvorenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) do celosvetovej spolupráce.
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina