Lekárka

Ošetrujúcou lekárkou študentov Žilinskej univerzity v Žiline je

MUDr. Daniela PODOLINSKÁ
dorastový lekár

so sídlom ambulancie v Poliklinike ŽILPO, Vysokoškolákov 31, Žilina
tel.: 041/ 56 52 611
       041/ 56 27 035

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina