Dokumenty k stáži- Bc., Ing., PhD., 

Čo musí urobiť študent, aby získal grant a absolvoval Erasmus+ študijný pobyt  alebo stáž

Fakultný termín podávania prihlášok

zimný semester- najneskôr do 26. marca v danom roku

letný semester- najneskôr do 26. októbra v danom roku

Na koho sa obrátiť

STAVEBNÁ FAKULTA

doc. Ing.  Petra Bujňáková, PhD.
prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy 
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5674, AF-308
e-mail: petra.bujnakova@uniza.sk


Erasmus+ administrátor SvF UNIZA

e-mail:erasmus.ce@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Zuzana Pudiková / zuzana.pudikova@uniza.sk / +421 41 513 5801

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina