Katedra geodézie KGd

Profil

Katedra geodézie zabezpečuje na Stavebnej fakulte predmety v študijných odboroch geodézia a kartografia, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, stavebníctvo a pozemné stavby a na Ústave vysokohorskej biológie zabezpečuje predmety v odbore Stráž prírody. Vedeckovýskumná a odborná činnosť katedry sa orientuje na oblasti inžinierskej geodézie, GIS, fotogrametrie, kartografie, fyzikálnej geodézie, mikrogravimetrie, geografických informačných systémov, metrológie a globálneho určovania polohy.

Vedúci katedry

doc. Ing. Milan Mikoláš, PhD. 
tel.: +421 41 513 5550
e-mail: milan.mikolas@uniza.sk
miestnosť: AE107

Sekretariát katedry

Mgr. Eva Špániková 
tel.: +421 41 513 5565
e-mail: eva.spanikova@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE105

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina