Tak ako každý rok, aj v tomto roku  Slovenská cestná spoločnosť oceňovala najlepšie diplomové a dizertačné práce zamerané na oblasť cestného staviteľstva a cestného hospodárstva za uplynulý rok. Cenu SCS za najlepšiu dizertačnú prácu za rok 2021 získala naša  minuloročná absolventka doktorandského štúdia Ing. Michaela Ďurinová, PhD. za svoju dizertačnú prácu s názvom "Modelovanie zmien parametrov prevádzkovej spôsobilosti asfaltových vozoviek v systéme hospodárenia s vozovkou", ktorú vypracovala pod vedením školiteľa prof. Ing. Jána Mikolaja, PhD. Cena SCS bude víťazke odovzdaná v rámci Cestnej konferencie 2022 v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

Vyhlásenie výsledku voľby kandidáta na dekana SvF UNIZA

Na verejnom zasadnutí Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa konalo dňa 5. mája 2022,  bol v prvom kole voľby zvolený kandidát na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

 Voľby 2022

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení kandidátskej listiny pre voľbu kandidáta na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline s uvedením  krátkeho životopisu a profesijnej  charakteristiky  kandidátov. Verejné predstavenie kandidátov akademickej obci sa uskutoční dňa 28. apríla 2022 o 13:00 hod. v miestnosti AF104. Prenos z verejného predstavenia kandidátov  bude možné sledovať aj online prostredníctvom linku  https://ikt.uniza.sk/apps/go/dekani-svf/.
Verejné zasadnutie Akademického senátu SvF UNIZA, v rámci ktorého bude opätovné predstavenie kandidátov a voľba kandidáta na dekana sa uskutoční dňa 5. mája 2022 o 8:00 hod. v miestnosti AF1A2 (Aula 2).

Príloha: Kandidátska listina

17. ročník celoštátnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska 2020/2021, ktorá prebiehala pod záštitou prezidentky SR  J. E. Zuzany Čaputovej, už má svojich víťazov. Súťažilo sa v 13 rôznych kategóriach, do ktorých bolo nominovaných viac ako sto študentov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Do kategórie Stavebníctvo a architektúra bol za Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline nominovaný študent tretieho stupňa VŠ vzdelávania  Ing. Jakub Kraľovanec, ktorý obsadil v tejto kategórii 1. miesto a stal sa jej víťazom. Víťazovi srdečne blahoželáme a prajeme v budúcnosti mnoho podobných úspechov!


 

Kralovanec33
 
 

Strana 1 z 11

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina