Vyhodnotenie fakultného kola ŠVOČ v AR 2023/2024

Dňa 25. apríla 2024 sa na našej fakulte uskutočnilo fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2024. Do súťaže sa zapojilo 18 súťažných prác, ktoré súťažili v troch odborných komisiách.

Víťazom komisie č. 1, v ktorej súťažilo 10 súťažných prác zo sekcie Pozemné stavby a architektúra, sa stal kolektív autoriek Bc. Natália Hriníková a Bc. Nikola Mihálková s prácou "Analýza výsledkov z merania vnútorného prostredia uzavretého veľkopriestorového átria s polykarbonátovým svetlíkom", ktorú vypracovali pod vedením Ing. Petra Juráša, PhD. z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu. V súvislosti so získaním 1. miesta v tejto komisii boli autorky ocenené aj Cenou Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS), spojenou s možnosťou stať sa ambasádorkami ZSVTS.

Víťazkou komisie č. 2, v ktorej súťažilo 5 súťažných prác zo sekcie Stavebná mechanika, sa stala Bc. Lenka Lapašová s prácou "Experimentálna analýza hybridného kompozitu", ktorú vypracovala pod vedením Ing. Zuzany Papánovej, PhD.  z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.

Víťazom komisie č. 3, v ktorej súťažila 1 suťažná práce zo sekcie Materiálové inžinierstvo, 1 súťažná práca zo sekcie Geodézia a kartografia a 1 súťažná práca zo sekcie Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológie stavieb sa stal Bc. Andrej Krištof s prácou "Tvorba koróznych máp na Slovensku", ktorú vypracoval pod vedením Ing. Michala Zahuranca z Katedry stavebných konštrukcií a mostov.

Do medzinárodného kola súťaže ŠVOČ, ktoré sa uskutoční dňa 16.05.2024 na Technickej univerzite v Košiciach, bolo nominovaných spolu 9 prác v 6 sekciách. Celkové vyhodnotenie súťaže si môžete pozrieť TU.

Zároveň si dovoľujeme poďakovať spoločnosti TAKENAKA Europe, GmbH a spoločnosti SIKA Slovensko, s.r.o. za odbornú účasť v porote a podporu súťaže formou hodnotných cien pre víťazov a darčekových predmetov pre všetkých zúčastnených.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim do medzinárodného kola držíme palce, aby sa im podarilo získať čo najlepšie umiestnenie.

SVOC 2024

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina