Exkurzie na SvF ako súčasť vzdelávania

Záverečný týždeň letného semestra na Stavebnej fakulte v Žiline každoročne patrí odborným exkurziám. Vďaka dlhoročnej spolupráci s našimi partnermi z praxe mohli študenti balkarského aj inžinierskeho stupňa navštíviť niekoľko zaujímavých stavieb.


Prvá zastávka patrila Obaľovačke kameniva spoločnosti COLAS v Mojšovej Lúčke. Nasledovali stavby v blízkosti univerzity a to rezidenčný projekt od Cresco & Licitor s názvom Kvetnica, nájomne byty Samavu a Zuri, ktoré stavia spoločnosť SYTIQ.
V rámci modernizácie železničného uzla Žilina mali študenti možnosť vidieť viaceré objekty -zriaďovaciu stanicu Žilina-Teplička, realizáciu a modernizáciu železničných tratí a nový zavesený most, ktorý bude funkčným prepojením ulíc 1. mája a Ľavobrežnej. Jedná sa o jednu z najväčších investícií Železníc slovenskej republiky. Výstavbu zabezpečuje Združenie pod Dubňom (STRABAG, EUROVIA, Subterra, AŽD Praha). Samozrejme študenti neobišli ani „domácu stavbu“ našej univerzity, konkrétne výstavbu Športovej haly, ktorú zabezpečuje spoločnosť ODU Trade v areáli univerzitného atletického štadióna. Moderné obchodné a kancelárske priestory a zaujímavé technické riešenia mali možnosť študenti vidieť v rámci návštevy technologického centra NORDCITY developerskej spoločnosti Reinoo.

Ďakujeme zástupcom jednotlivých katedier za prípravu prínosných exkurzií pre našich študentov a partnerom z praxe za možnosť navštíviť zaujímavé stavby.

 

Exkurzia Zilina 15 5 2024 obr3  Exkurzia Teplicka 19 4 2024 obr1  Exkurzia Zilina 15 5 2024 obr1 
 20240514 102842  20240425 125552  20240514 103600
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina