Úspech našej minuloročnej absolventky doktorandského štúdia v súťaži Slovenskej cestnej spoločnosti

Tak ako každý rok, aj v tomto roku  Slovenská cestná spoločnosť oceňovala najlepšie diplomové a dizertačné práce zamerané na oblasť cestného staviteľstva a cestného hospodárstva za uplynulý rok. Cenu SCS za najlepšiu dizertačnú prácu za rok 2021 získala naša  minuloročná absolventka doktorandského štúdia Ing. Michaela Ďurinová, PhD. za svoju dizertačnú prácu s názvom "Modelovanie zmien parametrov prevádzkovej spôsobilosti asfaltových vozoviek v systéme hospodárenia s vozovkou", ktorú vypracovala pod vedením školiteľa prof. Ing. Jána Mikolaja, PhD. Cena SCS bude víťazke odovzdaná v rámci Cestnej konferencie 2022 v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina