Previous Next

Výsledky fakultného kola BIM Challenge 2024

Dnes sa u nás konala súťaž BIM Challenge Fakultné kolo 2024, do ktorej sa celkovo zapojilo 10 študentov.

Na úvod im boli vysvetlené podmienky a priebeh súťaže v 3D modelovaní od garanta súťaže Ing. Mareka Bartka, PhD. Následne súťažiacim poskytli cenné rady naši absolventi a úspešní účastníci predošlých ročníkov hlavnej súťaže BIM Challenge (organizuje BIM asociácia Slovensko) Ing. Nikola Valeková, Ing. František Valek a Ing. Michal Zahuranec.


Pre súťažiacich bolo pripravené rovnaké zadanie rodinného domu, ktorý mali namodelovať v 3D (Archicad, Revit) a následne exportovať požadované výkresy. Komisia hodnotila kvalitu modelu a jeho konzistentnosť, úroveň a presnosť výkresov, ako aj vizuálnu stránku celého projektu. Po skončení súťaže dostal každý účastník od komisie spätnú väzbu a pripomienky, ktoré môžu zúžitkovať v hlavnej súťaži.

 

Na prvých troch miestach sa umiestnili: 1. Sekera Samuel, 2. Šangala Adam, 3. Šprlák Jakub, celkové hodnotenie nájdete v tabuľke nižšie.

 vysledky

 

Výhercom blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov na BIM Challenge 2024, ktorá sa bude konať 26. apríla 2024 v Bratislave.

 

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina